I.V.M. VAKANTIE IS HET WIJKBERAAD GESLOTEN VAN 29 JULI T/M 24 AUGUSTUS!

Voor spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met 06 - 49 77 66 58

Het bestuur van het Wijkberaad Heesterbuurt wenst u allen een mooie en zonnige vakantie.